Γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο

Το νέο σύγχρονο κτίριο της Φαρμακευτικής Σχολής στη Βάρνα είναι ήδη γεγονός.  Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, που αντιστοιχούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εκπαίδευση.

Εγκαινιάστηκε επίσημα στις 16 Οκτωβρίου 2015. Το κτίριο εννέα ορόφων με ένα σύγχρονο και ευρύχωρο αμφιθέατρο, εργαστήριο και χώρο γραφείου, ερευνητικά εργαστήρια Βιοφαρμακευτικής και φαρμακοκινητικής, χρωματογραφία και φασματομετρία, μοριακής βιολογίας, καλλιέργειες κυττάρων, Φαρμακογνωσίας και φαρμακευτική βοτανολογία.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών για την Φαρμακευτική (Varna Medical University) είναι 5 χρόνια στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Σεπτέμβριο.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση με τη Βαθμολογία Β’  & Γ’ Λυκείου για τα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να μπει η σφραγίδα της Χάγης από το γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το Λύκειο που έχετε τελειώσει (εάν στην κατεύθυνση που έχει επιλεγεί για την Γ’ Λυκείου δεν υπάρχει ένα από τα δύο μαθήματα, τότε θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τη βαθμολογία και της Α’ Λυκείου)

2) Βεβαίωση Λυκείου (με σφραγίδα Χάγης).

3) Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από τα ΚΕΠ, την οποία θα συμπληρώνει το άτομο που θα αναλάβει να καλύψει τα έξοδα της φοίτησης (είτε ο γονέας είτε ο ίδιος ο υποψήφιος με την προϋπόθεση πως είναι ενήλικος). Θα πρέπει να αναγράφεται πως καλύπτει τα έξοδα για τα 6 χρόνια φοίτησης

4)Απλή φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

5) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής.

6) Δέκα (10) φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας.

7) Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας (εφόσον υπάρχει).

Διαδικασία Εισδοχής

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, θα χρειαστεί να δώσετε ένα εισαγωγικό τεστ στο οποίο εξετάζονται τα μαθήματα της βιολογίας, της χημείας και των Αγγλικών. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών για το οποίο λαμβάνετε υλικό μελέτης από εμάς πριν την ημερομηνία εξέτασης. Οι εξετάσεις ξεκινούν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Την ημερομηνία εξέτασης την ορίζουμε από κοινού.

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)

Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση του πτυχίου από την Ιατρική στη Βάρνα (Varna Medical University) είναι άμεση.

Παροχές Γραφείου

• Ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλευτική.

• Συγκρότηση Φακέλου

• Παροχή υλικού για εξετάσεις

• Παραλαβή κατά την άφιξη σας στη Βάρνα

• Εύρεση στέγης από το γραφείο μας