Γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας ιδρύθηκε το 1961 και προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικές αίθουσες ανάγνωσης και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βάρνας.

Οι φοιτητές που σπουδάζουν Ιατρική στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας απολαμβάνουν επίσης τα χαμηλά τέλη διδασκαλίας που διαθέτει το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας σε σύγκριση με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η Βάρνα αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας , στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως “Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή “Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών για την Ιατρική (Varna Medical University) είναι 6 χρόνια στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Σεπτέμβριο.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση με τη Βαθμολογία Β’  & Γ’ Λυκείου για τα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να μπει η σφραγίδα της Χάγης από το γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το Λύκειο που έχετε τελειώσει (εάν στην κατεύθυνση που έχει επιλεγεί για την Γ’ Λυκείου δεν υπάρχει ένα από τα δύο μαθήματα, τότε θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τη βαθμολογία και της Α’ Λυκείου)

2) Βεβαίωση Λυκείου (με σφραγίδα Χάγης).

3) Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από τα ΚΕΠ, την οποία θα συμπληρώνει το άτομο που θα αναλάβει να καλύψει τα έξοδα της φοίτησης (είτε ο γονέας είτε ο ίδιος ο υποψήφιος με την προϋπόθεση πως είναι ενήλικος). Θα πρέπει να αναγράφεται πως καλύπτει τα έξοδα για τα 6 χρόνια φοίτησης

4) Απλή φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

5) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής.

6) Δέκα (10) φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας.

7) Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας (εφόσον υπάρχει).

Διαδικασία Εισδοχής

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, θα χρειαστεί να δώσετε ένα εισαγωγικό τεστ στο οποίο εξετάζονται τα μαθήματα της βιολογίας, της χημείας και των Αγγλικών. Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλών επιλογών για το οποίο λαμβάνετε υλικό μελέτης από εμάς πριν την ημερομηνία εξέτασης. Οι εξετάσεις ξεκινούν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Την ημερομηνία εξέτασης την ορίζουμε από κοινού.

ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)

Δεν απαιτείται εξέταση ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση του πτυχίου από την Ιατρική στη Βάρνα (Varna Medical University) είναι άμεση.

Παροχές Γραφείου

• Ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλευτική.

• Συγκρότηση Φακέλου

• Παροχή υλικού για εξετάσεις

• Παραλαβή κατά την άφιξη σας στη Βάρνα

• Εύρεση στέγης από το γραφείο μας